Aktuality

Třetí etapa opravy průtahu Kuřimí

zveřejněno dne 23.08.2015

Třetí etapa opravy průtahu Kuřimí začíná – bude úplně uzavřen příjezd od Čebína, Moravských Knínic a Jinačovic

Podle informací Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje začne v pondělí 17. srpna třetí etapa opravy hlavního průtahu Kuřimí. Dojde tak k úplné uzavírce příjezdu do Kuřimi od Čebína, Moravských Knínic a Jinačovic. Uzavřena pro veškerou dopravu bude ulice Tišnovská od křižovatky s ulicí Zámeckou po nám. 1. května, nám. 1. května a ulice Tyršova po křižovatku s ulicí Nádražní. Ulice Křížkovského (příjezd od Moravských Knínic a Jinačovic do města) bude neprůjezdná a obousměrná. Průjezd po ulici Zámecká (průtah od Čebína směrem na Jinačovice a Moravské Knínice) zůstane zachován, z počátku s omezením na křižovatce Zámecká – Tišnovská (provoz jedním pruhem na semafory). Prakticky to znamená, že se z uvedených směrů nebude možné do Kuřimi dostat. Práce by měly být ukončeny přibližně koncem měsíce září.


Objízdná trasa je vedena směrem na Brno přes Jinačovice. Pro dopravu z Tišnovska do Brna a cílovou dopravu do Kuřimi doporučujeme použít trasu přes Malhostovice a Lipůvku na I/43.


Celý uzavřený úsek v Kuřimi bude po dobu třetí etapy zcela neprůjezdný, povolení k průjezdu stavbou budou mít pouze autobusy veřejné dopravy, vozidla svozu odpadu apod.


Několik dnů od začátku uzavírky bude z větší části neprůjezdná křižovatka ulic Tišnovská a Zámecká a provoz bude řízen semafory. Tím dojde k omezení průjezdu od Čebína po objízdné trase na Jinačovice a Brno. Doporučujeme proto řidičům, kteří dosud ve směru od Tišnova tuto cestu využívali, aby v tuto dobu využili trasy na Brno přes Moravské Knínice a Jinačovice nebo ještě lépe přes Drásov a Lipůvku.


Ve městě Kuřimi nejsou stanoveny žádné objízdné trasy. Doprava v jižní části Kuřimi bude v souvislosti s touto uzavírkou velmi obtížná a komplikovaná. Žádáme proto řidiče o respektování dopravního značení a využívání stanovených objízdných tras.

Kontakt

 • Obecní úřad
 • Rašov 50
 • 679 23, pošta Lomnice
 • Tel./Fax.: +420 549 427 514
 • IČO: 00532151
 •  
 • Bankovní spojení - KB Tišnov
 • č.ú.: 16726631/0100
 • Email: rasov(at)seznam.cz
 •  
 • Profil zadavatele

Obec s rozšířenou působností

Znak města Tišnov

Kronika obce

Erb obce Rašov

Mapa

© 2021 Ing. Josef Řídký, všechna práva vyhrazena